DRAMAVERKSTAD FOR UNGDOM

Hausten 2019 arrangerer vi dramaverkstad for ungdom med utgangspunkt i Jon Fosses tekst Nokon kjem til å kome.

Vi ville jo berre vere saman
Vi ville jo vere
åleine saman
Vi ville jo ikkje vere der dei andre er

Dramaverkstaden tek utgangspunkt i stykket Nokon kjem til å kome av Jon Fosse. Deltakarane ser framsyninga, og på verkstaden får dei lese, skrive, dramatisere og spele. Dei får innblikk i mellom anna dadaisme og futurisme. Til slutt blir det ei uformell visning i formidlingsrommet på Det Norske Teatret.

Verkstaden er spesielt egna for skoleklassar som jobber med teater og drama.

Alder: 13-20 år.
Pris: 100 kr for verkstad + 150 kr for framsyning per stk.
Tal på deltakarar: 10-30 deltakarar
Tid: Verkstad kl. 10-15, framsyning på kvelden.

Vi arrangerer dramaverkstad på bestilling. Ta kontakt, så finn vi moglege datoar for framsyning og verkstad.

Deltakarane ser framsyninga Nokon kjem til å kome på Scene 2 som ein del av verkstaden.

Metoden NEXT

I verkstaden blir det nytta ein metode som heiter NExT: Manhattan Experimental Theater Workshop. Denne består av to fasar: utforskingsfasen og den skapande fasen. I utforskingsfasen les og diskuterer deltakarane teaterstykker, og gjennomførar teaterøvingar som førebur dei på den skapande fasen. I den skapande fasen vel deltakarane ein stil som dei utforskar vidare for å skape sine eigne teaterstykker. Kvart stykke er basert på ei felles kjent fortelljing. I denne verkstaden tek dei utgangspunkt i skodespelet Nokon kjem til å kome av Jon Fosse. Det siste steget i den skapande fasen er å dele det dei har laga med eit publikum.

Verkstaden blir gjennomført av pedagogar frå Norwegian Experimental Theatre Workshop/Scenelusa produksjoner.