Notis

Trygt teaterbesøk!

Det Norske Teatret følger myndigheitene sine forskrifter og retningsliner for å skape eit sikkert miljø for publikum og tilsette.  Smittevernet er godt i Løve Restaurant & Bar og i teatersalen. Så langt er det ingen kjente tilfelle av smittespreiing ved Det Norske Teatret eller andre kulturinstitusjonar i Noreg.

9. mars kom Oslo kommune med nye koronatiltak, og teatret vil derfor avlyse alle framsyningar innandørs for publikum til og med 5. april.

Når vi igjen kan opne dørene for publikum, er dette våre smitteverntiltak:

Kommunen innførte allereie 29. oktober påbod om bruk av munnbind innandørs på offentleg stad når ein ikkje kan halde ein meter avstand.

• Vi ber deg om å ha med deg munnbind når du kjem til teateret og vise omsyn til andre.
• Om du ikkje kan halde kravet om ein meter avstand, ta på deg munnbind. Du treng det ikkje når du har sett deg i salen eller i restauranten.

Er du frisk?

• Vi ber deg halde deg heime dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon, kjenner deg dårleg eller er i karantene.
Send e-post til billettluka@detnorsketeatret.no eller ring oss på telefon 22 42 43 44 , så hjelper vi deg med å endre billettane dine.

Når du skal kjøpe billett

• Få gjerne billetten sendt på e-post. Den kan du vise fram på mobilen din og du slepp å gå i billettluka. 

Når du kjem til teateret

• Ta deg ekstra god tid i teatret, både før og etter framsyninga. 
• Hald 1 meters avstand til andre publikummarar og tilsette.  
• Publikum blir sleppte inn i salen i grupper. Di gruppe står på billetten.
• Vil du og den du kjem med ikkje sitte tett, kan de få pleksiglas mellom setene. 
• Ta kontakt med ein publikumsvert om du hamnar attmed ein person du ikkje kjenner.

Smittesporing og nærkontakt

• Om du har gitt billettane i gåve og eller kjøpt billettar til nokon andre, ber vi deg sende ein e-post til billettluka@detnorsketeatret.no med namn og kontaktinformasjon til dei som kjem i teateret.
Dette må vi ha for å kunne oppfylle myndigheitene sine krav til smittesporing.
• Kan du ikkje sitte ved sidan av dei du no kjøper billettar med, ber vi deg sende e-post til billettluka@detnorsketeatret.no.
• Dersom du eller nokon i ditt følge oppdagar at de kan ha bore med dykk smitte da de var i teateret, ta kontakt på same adresse.

Er framsyninga avlyst?

•Har du billettar til ei framsyning som er avlyst, les meir her.


Har du andre spørsmål, send ein e-post til billettluka@detnorsketeatret.no

Vi ønskjer deg eit hyggeleg teaterbesøk og gler oss til å sjå deg!

Oppdatert 17. februar 2021 kl. 15:34.