Notis

Alle barn fortener ei god jul!

Bli med på årets juleaksjon du òg!

Alle barn fortener ei god jul og i samarbeid med Røde Kors samlar vi i år inn julegåver til barn som treng litt ekstra å gle seg til. Gåvene må vere nye og vere til barn i alderen 6 – 13 år. Du må pakke inn gåvene og merke dei med kjønn og alder, til dømes «til: jente 6 år».

Kom gjerne innom med gåver i teateret si opningstid. Gåvene leverer du i billettluka.

Fristen for å levere inn gåver er 19. desember.