Sjølvmord er eit av samfunnets siste tabu. Tala på sjølvmord er høge i Noreg, og dei aukar.

Onsdag 15. juni kl. 20.15 i Bikuben, framsyningsstart kl. 21.15
Torsdag 16. juni kl. 18.00 i Spegelbaren, framsyningssgart kl. 19.00


Eit sjølvmord råkar både individ og samfunn og det er nødvendig å kaste lys over sjølvmord frå fleire perspektiv. Derfor arbeider vi saman med LEVE i Nord-Trøndelag, landsforeningen for etterlatte etter selvmord, for å tilby publikum ein refleksjon omkring sjølvmord før alle framsyningane av Eg er vinden.

I samarbeid med LEVE i Nord-Trøndelag.