Velkommen til introduksjon til Slåttekar i himmelen!

Kva var livsvilkåra i Noreg på 1800-talet? Kva levde folk av, kva tenkte dei, og kvifor tenkte dei som dei gjorde?

Merethe Roos er professor i historie ved Universitetet i Søraust-Noreg. Våren 2020 kjem ho med boka En kort introduksjon til Norge på 1800-tallet.