Velkommen til introduksjon før Tryllefløyta!

Djupånda versus tidsånda i Tryllefløyta

Stig Harald Möwenberg såg Tryllefløyta første gong da han var 14 år, og har sidan hatt eit nært forhold til Mozarts verk. Möwenberg er sjølv frimurar, og i denne introduksjonen ser han nærare på tolkingsrommet som finst i verket, mellom anna med Mozart som frimurar, familiemann og innflyttar til Wien som historiske bakteppet. Regissør Ole Anders Tandberg har i sin versjon av Tryllefløyta valt å dempe det som gjerne blir tolka som symbol og ritar knytt til frimurarane. Korleis opplever Möwenberg oppsetjinga på Det Norske Teatret?

Introduksjonen skjer i Bikuben i foajeen på Det Norske Teatret. Det er gratis og ope for alle, men det er avgrensa med sitteplassar.

Velkommen!

Gratis

Vel dato for innsikt Introduksjon ved Stig Harald Möwenberg

  • Med Mowenberg
    Gratis