Jazzsongar, cabaretartist og låtskrivar Hilde Louise Asbjørnsen har eit livslangt forhold til ei rad damer frå jazz-verda, og mellom dei er dei to damene Piaf og Dietrich.

I 2021 hadde ho premiere på teaterframsyninga Stardust, som også er komen ut i bokform, der Marlene og Édith er mellom dei omtalte artistane. I introduksjonen til framsyninga Sporv og engel vil Asbjørnsen dele nokre av sine tankar om livet deira.

11. og 30. mai kl. 19.15.