Korleis står det til med norsk skogbruk? Korleis står det til med norsk skog? Velkommen til samtale før framsyninga Heil ved!

Skog dekker 38 % av fastlandet i Noreg, og skognæringa er viktig for verdiskaping og sysselsetting over heile landet. Samtidig lever halvparten av dei raudlista artane i skogen, og fleire av desse blir negativt påverka av skogbruket.

Korleis skape god balanse mellom bruk og vern? Kva rolle speler skogen og skogbruket i overgangen til fornybarsamfunnet? Er det mogleg med eit skogbruk som både er lønnsamt, samfunnsansvarleg og berekraftig? Korleis ser i så fall det ut?

Per Skorge er administrerande direktør Norges Skogeierforbund, som representerer fire skogeigarsamvirke og rundt 30 000 skogeigarar over hele landet.

Christian Steel er generalsekretær i miljøorganisasjon Sabima, som arbeider for å stanse tapet av naturmangfald. Dei er ein paraplyorganisasjon for dei biologiske foreiningane i Noreg.

Kari Toft er kveldens samtaleleiar. Ho har arbeidd som journalist i NRK og var i mange år programleiar for TV-programmet «Ut i naturen» og i fleire «Minutt for Minutt»-sendingar langs kysten av Noreg og på Svalbard. Kari bur i Elverum og eig både skog, motorsag og vedkløyvar.

No kan du møte Skorge og Steel i samtale med Toft før framsyninga Heil ved. Samtalen er gratis og ope for alle, men det er avgrensa med sitteplassar, så det kan vere lurt å vere tidleg ute!

Velkommen!

Foto Per Skorge: Norges skogeierforbund
Foto Christian Steel: Sabima

Foto Kari Toft: Ragnar Thorsteinsen

Gratis

Vel dato for innsikt Samtale med Per Skorge, Christian Steel og Kari Toft

  • Gratis