Ei reise og ein sommar som endra alt

Det er siste skuledag før sommarferien. Tatjana har invitert klassen på fest, men Mike fekk aldri ein invitasjon. Ikkje har han planar for sommarferien heller, for mor er på avrusingsklinikk og far er på «forretningsreise» med sekretæren sin. Mike Klingenberg skal difor vere åleine i villaen familien bur i. Men så dukkar Tschick opp.

Tschick, som eigentleg heiter Andrej Tschichatshow og bur i utkanten av Berlin. Han kjem i ein bil som er stolen. Med det startar ei reise som kjem til å endre det meste for dei to fjortenåringane. Og nokre sommardagar blir som ei æve fylt med vennskap, forelsking, merkelege hjelparar og gomling av halvsmelta sjokoladekjeks.

Tschick og Mike set det vanlege livet i fri eit par sommarferiedagar. Ein roadmovie med endelause vegar og landskap flyg forbi. Ei reise som også skjer på innsida. Dei rekk ikkje å bli vaksne på desse dagane, men kanskje litt vaksnare. Bilturen får ein bråstans, og sommarferien tek slutt. Klasse 8C blir til 9C. Og mykje er forandra.

Tysk forfattar

Wolfgang Herrndorf (1965-2013) var ein tysk anerkjent forfattar, målar og illustratør som var busett i Berlin. Tschick - Adjø, Berlin! er Wolfgang Herrndorfs tredje roman.