Korleis er det å vere 6 år og bli plassert på internat, langt borte frå foreldra sine? 

Tjidtjie handler om ei ung samisk kvinne som prøver å forsone seg med oppveksten på sørsamisk internat ei gong på 1990-talet. Framsyninga er laga på bakgrunn av intervjuer med samiske barn og deira foreldre.