Språkoppdraget er vårt nye snakkeshow på Scene 3. Saman med publikum og aktuelle gjestar skal vi forske i språk, prate om språk og finne meininga med språk. Det er nytt tema og nye gjestar kvar kveld!

Ein seier at nest etter kyssing, er språket den mest spanande forma for kommunikasjon menneske har utvikla. Men kva er språk? Det er tale, skrift og teikn, det er ord og setningar og det er samhandling mellom menneske. Språkoppdraget er eit snakkeshow for deg som er nysgjerrig på språk, som søker i språket og leiter etter ny kunnskap og nye inngangar til språket. Her møtest vanlege språkbrukarar, språkforskarar og folk som er kjende for språket sitt til samtale om nettopp språk. Det blir også uhøgtideleg språkforsking i salen, kunstnarlege innslag og open bar.

30. oktober: Å rette og bli retta

Vi set lupa på rettskrivinga i haustens andre snakkeshow. Kva gjer språk riktig og kva gjer språk feil? Kvifor elskar vi å rette på språket til andre, men blir fornærma når nokon rettar på oss? Korleis har språket blitt slik det er - og er eigentleg rettskriving viktig? Forfattar og språkforskar Kristin Fridtun og NRK-programleiar Ingvild Bryn er blant gjestane som diskuterer rettskriving og feilskriving, å rette og bli retta.

Språkleg samarbeid

Språkrådet og Det Norske Teatret går saman i haustens nye språkarrangement på Scene 3. Med undring, kunnskap og formidlingsglede intivterer dei to institusjonane til populærvitskaplege samtalar om språk.

Språkrådet er statens rådgivande språkorgan. Det Norske Teatret har eit særskilt språkoppdrag som landets største nynorskinstitusjon.

Arrengementa blir teiknspråktolka.