Skål for dommedag!

Kva ville du nytta dine siste timar til? Ein skikkeleg fest, med døden som gjest?

– Døden, eller angsten for døden, går aldri av moten, seier regissør Stein Winge. Skål for dommedag av den belgiske dramatikaren Michel de Ghelderode (1898-1962) skildrar eit samfunn på randa av samanbrotet. Stykket er kanskje betre kjent som Le Grand Macabre som i Ligetis opera over stykket. Det skriv seg inn i ein surrealistisk og absurd teatertradisjon der stemninga svingar mellom det humoristiske og det dystert burleske, det groteske og det oppstemte, som i måleria til dei flamske renessansekunstnarane Bosch og Brueghel. Handlinga går da også føre seg i Bruegelland.

Den grusame hemnaren hamnar på fylla

Den mystiske Nekrotezar gir seg ut for vere ein fallen engel sendt av Gud for å hemne seg på den villfarne menneskeslekta. Han trugar med at den raude kometen skal knuse dei ved midnatt, og panikken grip om seg. Hans eigentlege hemntokt er retta mot den vondskapsfulle Salivaine, kvinna som dreiv han på flukt for mange herrens år sidan. Men Nekrotezar frys på beina og får seg eit par drammar som leier han ut i ei skikkeleg fyllekule saman med den godlynte drankaren Poprenaz og filosofen Videbolle. Med verdas undergang går det heller ikkje heilt etter planen, i fylla gløymer han heile greia. Da han vaknar, i sterk bakrus, ser både han og alle andre at verda vaklar vidare, sjølv om nokre korrupte rådgjevarar ved hoffet til den naive fyrsten Goulave har gjort kva dei kunne for å øydelegge. Til slutt kjem sanning og samanheng for ein dag.

Angsten for døden

Stein Winge har eit nært forhold til denne særeigne dramatikaren, som skreiv likemykje for marionettar som for levande skodespelarar. Han har tidlegare sett opp Barabbas (1981) og Pantagleize (1986). – Døden, eller angsten for døden, går aldri av moten, seier Winge. Redsle for endetid er sanneleg både aktuelt og alvorleg nok i våre dagar, men Ghelderode svarer ikkje med frykt, heller med galgenhumor; hald hovudet kaldt og ta gjerne eit glas for mykje, sjølv om verda trugar med å gå av hengslene.