l.i.f.e.g.o.e.s.o.n

- Ein naivistisk hyllest til livet

Brille har vore enke i over 20 år. Like lenge har ho isolert seg frå livet.

Om kvelden fantaserer ho seg tilbake i minna om den første store kjærleiken og om dagen går ho til jobben som seksjonssjef i Byråkratiet. Eit grått tilvære. Så får ho vite at ho lever på lånt tid, at ho er så kreftsjuk at ho i grunnen er langt på overtid. Rekk Brille å leve før ho døyr? Rekk nokon av oss det?

Uvande roller

To kjente skodespelarar skal med l.i.f.e.g.o.e.s.o.n. i nye roller. Frank Kjosås har regien på stykket som tar oss med bak den tilsynelatande keisame fasaden til Brille. Tittelrolla blir spela av Heidi Gjermundsen Broch; ein skodespelar som mange gonger tidlegare har delt Hovudscenen med Frank Kjosås i store musikalske roller. Rolf Kristian Larsen debuterer som dramatikar med denne uventa kjærleikserklæringa til den middelaldrande dama som går i eitt med kontorlandskapet ho er del av. Lifegoeson er eit av to stykke som Larsen har hatt til utvikling på Dramatikkens hus.

Teaterpodden med Rolf Kristian Larsen og Heidi Gjermundsen Broch

Dramatikar Rolf Kristian Larsen og skodespelar Heidi Gjermundsen Broch snakkar om arbeidsprosessar, premienervar og kunsten å gi frå seg eit personleg verk til skodespelarar

LES MEIR I ARTIKLANE UNDER: