Kvar sluttar verdsrommet?

Kristoffer er åtte år, og om kvelden ligg han og skal lese Donald, men tenkjer og tenkjer på verdsrommet. Er det ein kant ein stad der ute, der verdsrommet sluttar - og kva er utanfor den? I rommet ved sida av Kristoffer sitt, med døra på gløtt, sit faren og les i ei bok av Kant. Han må stadig inn til guten sin og svare på spørsmåla hans, og det blir klart at ingen av oss kan forstå alt - ikkje Kristoffer, ikkje far hans, og ikkje filosofen Kant.

Kant er ei barneframsyning, og blir spela på fransk tysdag 10. september og på engelsk onsdag 11. september.

10. september: Spelast på fransk, blir ikkje teksta.

11 september: Spelast på engelsk, blir ikkje teksta.

English information below video.

Kant (Edge)

Guest performance from Ex Voto à la lune, France

Kristoffer is eight years old, and during the evenings he lies down and reads Donald Duck, but all he can think about is space. Is there an edge out there somewhere, where space ends – and what is beyond that? In the room next to Kristoffer’s, with the door slightly ajar, his father is sitting down, reading a book by Kant. He keeps having to go into his son’s room to answer his questions, and it becomes obvious that none of us can understand everything – not Kristoffer, not his father and not the philosopher Kant.