Innsikt

  • Scene : FOAJEEN
  • Pris frå: 0 ,-

Velkommen til Innsikt!

Vi tilbyr eit breitt sideprogram for deg som er interessert i bakgrunnsstoff og utdjuping i sesongens repertoar. INNSIKT er som oftast knytt til kveldens framsyning og går føre seg i Bikuben eller på Scene 3. Arrangementa er gratis og du treng ikkje billett.

11. SEPTEMBER KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR PEER GYNT

ved Ninja Benneche

I 2017 kom NRK-dokumentaren «Hemmeligheten bak Peer Gynt», der journalist Ninja Benneche nærma seg ei sanning om korleis ein kan forstå Peer. Høyr Benneche dele sine tankar om karakteren: Korleis Ibsen plasserer han, presenterer han; kva Peer Gynt ønsker seg og kva han ikkje klarer å motstå. I Bikuben før framsyning.

15. SEPTEMBER KL. 17.15 INTRODUKSJON FØR PEER GYNT

ved Ninja Benneche

I 2017 kom NRK-dokumentaren «Hemmeligheten bak Peer Gynt», der journalist Ninja Benneche nærma seg ei sanning om korleis ein kan forstå Peer. Høyr Benneche dele sine tankar om karakteren: Korleis Ibsen plasserer han, presenterer han; kva Peer Gynt ønsker seg og kva han ikkje klarer å motstå. I Bikuben før framsyning.

22. SEPTEMBER KL. 17.15 INTRODUKSJON FØR PEER GYNT

ved Marit Aalen

Kven er eigentleg Peer Gynt, og korleis kan ein vere seg sjølv – nok? Førsteamanuensis ved OsloMet, Marit Aalen er idéhistorikar og psykolog og har i sin doktorgrad undersøkt Peer Gynts forhold til Solveig og til seg sjølv. Høyr Aalen introdusere i Bikuben før framsyninga.

18. OKTOBER KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR PEER GYNT

ved Marit Aalen

Kven er eigentleg Peer Gynt, og korleis kan ein vere seg sjølv – nok? Førsteamanuensis ved OsloMet, Marit Aalen er idéhistorikar og psykolog og har i sin doktorgrad undersøkt Peer Gynts forhold til Solveig og til seg sjølv. Høyr Aalen introdusere i Bikuben før framsyninga.

19. OKTOBER KL. 12.15 INTRODUKSJON FØR PEER GYNT

ved Marit Aalen

Kven er eigentleg Peer Gynt, og korleis kan ein vere seg sjølv – nok? Førsteamanuensis ved OsloMet, Marit Aalen er idéhistorikar og psykolog og har i sin doktorgrad undersøkt Peer Gynts forhold til Solveig og til seg sjølv. Høyr Aalen introdusere i Bikuben før framsyninga.

20. OKTOBER KL. 17.15 INTRODUKSJON FØR PEER GYNT

ved Marit Aalen

Kven er eigentleg Peer Gynt, og korleis kan ein vere seg sjølv – nok? Førsteamanuensis ved OsloMet, Marit Aalen er idéhistorikar og psykolog og har i sin doktorgrad undersøkt Peer Gynts forhold til Solveig og til seg sjølv. Høyr Aalen introdusere i Bikuben før framsyninga.

25. OKTOBER KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR PEER GYNT

ved Ninja Benneche

I 2017 kom NRK-dokumentaren «Hemmeligheten bak Peer Gynt», der journalist Ninja Benneche nærma seg ei sanning om korleis ein kan forstå Peer. Høyr Benneche dele sine tankar om karakteren: Korleis Ibsen plasserer han, presenterer han; kva Peer Gynt ønsker seg og kva han ikkje klarer å motstå. I Bikuben før framsyning.

 

Har du tankar og innspel om INNSIKT?

Ta kontakt med formidlingsansvarleg Erlend Tårnesvik Dreiås: erlend.dreiaas(@)detnorsketeatret.no