Innsikt

  • Scene : FOAJEEN
  • Pris frå: 0 ,-

Velkommen til Innsikt!

Vi tilbyr eit breitt sideprogram for deg som er interessert i bakgrunnsstoff og utdjuping i sesongens repertoar. INNSIKT er som oftast knytt til kveldens framsyning og går føre seg i Bikuben eller på Scene 3. Arrangementa er gratis og du treng ikkje billett, men det er avgrensa med sitteplassar. Velkommen!

DATO: 11. SEPTEMBER KL. 19.15, 15. SEPTEMBER KL. 17.15, 25. OKTOBER KL. 19.15, 6. NOVEMBER KL. 18.15, 25. NOVEMBER KL. 15.15, 6. DESEMBER KL. 19.15, 11. DESEMBER KL. 19.15

I 2017 kom NRK-dokumentaren «Hemmeligheten bak Peer Gynt», der journalist Ninja Benneche nærma seg ei sanning om korleis ein kan forstå Peer. Høyr Benneche dele sine tankar om karakteren: Korleis Ibsen plasserer han, presenterer han; kva Peer Gynt ønsker seg og kva han ikkje klarer å motstå. I Bikuben før framsyninga.

DATO: 22. SEPTEMBER KL. 17.15, 18. OKTOBER KL. 19.15, 19. OKTOBER KL. 12.15, 20. OKTOBER KL. 17.15

Kven er eigentleg Peer Gynt, og korleis kan ein vere seg sjølv – nok? Førsteamanuensis ved OsloMet, Marit Aalen er idéhistorikar og psykolog og har i sin doktorgrad undersøkt Peer Gynts forhold til Solveig og til seg sjølv. Høyr Aalen introdusere i Bikuben før framsyninga.

DATO: 13. SEPTEMBER KL. 18.45, 03. OKTOBER KL. 18.45, 03. NOVEMBER KL. 17.15, 13. DESEMBER KL. 18.45, 18. DESEMBER KL. 18.45, 2. JANUAR KL. 18.45, 3. JANUAR KL. 18.45, 8. JANUAR KL. 18.45

Macbeth gjer seg sjølv til drapsmann. Kva gjer dét med han? Når alt det andre du er og har vore, blir uvesentleg. Når du veit det er for seint å snu. I boka Å leve med Shakespeare skriv Inger Merete Hobbelstad personleg og innsiktsfullt om Shakespeares dramatikk og kva desse verka kan fortelje oss i dag. Høyr Hobbelstad introdusere Macbeth i Bikuben før framsyninga.

 

DATO: 31. OKTOBER KL. 20.00, 1. NOVEMBER KL. 18.30.

Olav Duun – folkekjær eller gløymd? Få skildrar livet så treffande som Olav Duun. Han er ein sylskarp iakttagar av det skrøpelege og store i livet. Han er nominert til Nobels litteraturpris ei rekke gonger og er ein bauta i norsk litteratur. Likevel er det mange som avskriv han som utdatert. Kva kjem det av? Litteraturvitar Grethe Fatima Syéd har skrive boka Olav Duun. Kunsten, døden og kjærlighetens dikter. Høyr ho samtale med skodespelarane Paul-Ottar Haga og Evy Kasseth Røsten på Scene 3 før framsyninga.

UTSTILLING PÅ TEATERET

I år er det 70 år sidan Peer Gynt blei spelt på nynorsk for første gong.

Hans Jacob Nilsen (1897-1957) var teatersjefen som fekk Ibsens tekst omsett til nynorsk. Den avromantiserte versjonen frå 1948, der Nilsen hadde regi og sjølv spelte hovudrolla, vakte stor merksemd og sette ny standard for tolkinga av verket. I samband med 70-årsjubileet og haustens versjon av Peer Gynt, vil det vere ein statue av Hans Jacob Nilsen stå i foajeen på teateret.

Kunstutstilling til Peer Gynt ved Hans Normann Dahl

I 50 år har målar, grafikar og illustratør Hans Normann Dahl laga bilde til Ibsens dramatiske tekstar. Denne utstillinga viser bilde inspirerte av Peer Gynt. Normann Dahl har vore avisteiknar i Dagbladet i to tiår og har illustrert ei rekke bøker. Han har laga fleire teaterplakatar for Det Norske Teatret, og måla fleire portrett av teatersjefane som heng i foajeen på teateret. Utstilling vil stå i foajeen frå 9.-16. september.

Har du tankar og innspel om INNSIKT?

Ta kontakt med formidlingsansvarleg Erlend Tårnesvik Dreiås: erlend.dreiaas(@)detnorsketeatret.no