Innsikt

  • Scene : FOAJEEN
  • Pris frå: 0 ,-

Velkommen til Innsikt!

Vi tilbyr eit breitt sideprogram for deg som er interessert i bakgrunnsstoff og utdjuping i sesongens repertoar. INNSIKT er som oftast knytt til kveldens framsyning og går føre seg i Bikuben eller på Scene 3. Arrangementa er gratis og du treng ikkje billett.

 

7. NOVEMBER KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR ETTERLYST: JESUS

ved Halvor Moxnes

«Med Etterlyst: Jesus har Bjørn Eidsvåg skapt ei ny form for kyrkjekritikk; ein syntese av musikal, teater og vekkingsmøte rundt Jesus som treffer folk midt i hjarta,» skriv Halvor Moxnes i Syn og Segn. I haust er han aktuell med boka «Historien om Jesus» der han mellom anna ser på bruken av Jesus i nyare norsk kunst- og kulturliv. Moxnes er professor i teologi ved Universitetet i Oslo, med særskild interesse for Det nye testamentet og den historiske Jesus. Høyr han introdusere framsyninga i Bikuben.

8. NOVEMBER KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR ETTERLYST: JESUS

ved Halvor Moxnes

«Med Etterlyst: Jesus har Bjørn Eidsvåg skapt ei ny form for kyrkjekritikk; ein syntese av musikal, teater og vekkingsmøte rundt Jesus som treffer folk midt i hjarta,» skriv Halvor Moxnes i Syn og Segn. I haust er han aktuell med boka «Historien om Jesus» der han mellom anna ser på bruken av Jesus i nyare norsk kunst- og kulturliv. Moxnes er professor i teologi ved Universitetet i Oslo, med særskild interesse for Det nye testamentet og den historiske Jesus. Høyr han introdusere framsyninga i Bikuben.

 

15. NOVEMBER KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR THE BOOK OF MORMON

ved Nora Stene

Dei drikk ikkje kaffi og smiler alltid. Kven er mormonane eigentleg? Kva trur dei på? Kva for ritual har dei og korleis er desse rituala annleis enn dei til andre kyrkjesamfunn? Førsteamanuensis i religion frå Universitetet i Oslo, Nora Stene, gir ei innføring i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige før framsyninga The Book of Mormon. I Bikuben før framsyninga.

22. NOVEMBER KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR THE BOOK OF MORMON

ved Nora Stene

Dei drikk ikkje kaffi og smiler alltid. Kven er mormonane eigentleg? Kva trur dei på? Kva for ritual har dei og korleis er desse rituala annleis enn dei til andre kyrkjesamfunn? Førsteamanuensis i religionshistorie frå Universitetet i Oslo, Nora Stene, gir ei innføring i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige før framsyninga The Book of Mormon. I Bikuben før framsyninga.

6. DESEMBER KL. 19.15
INTRODUKSJON FØR 
THE BOOK OF MORMON

ved Petter Skippervold

Eit ateistisk kjærleiksbrev til ein religion, har skaparane av The Book of Mormon kalla musikalen. Men kvifor er det eigentleg så godt å le av trua til folk? Teolog og redaktør Petter Skippervold utforskar forholdet mellom humor og religion i Bikuben før framsyninga.

 

14. DESEMBER KL. 18.30 INTRODUKSJON FØR KAN NOKON GRIPE INN

ved Stein Torleif Bjella og Lasse Kolsrud

Stein Torleif Bjella er ein av norsk musikks mest markante skikkelsar og han blir kalla den nye Prøysen. I vår var det premiere på Kan nokon gripe inn og i haust har han debutert som forfattar med diktsamlinga Jordsjukantologien. No kan du få med deg Bjella både musikalsk og tekstleg, med høgtlesing frå boka, kombinert med eit par låtar. Samtalepartnar blir Lasse Kolsrud som har skrive manus, har regi og er skodesplar i framsyninga, Kan nokon gripe inn. Introdukjsonen skjer i Bikuben.

19. DESEMBER KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR ETTERLYST: JESUS

ved Halvor Moxnes

«Med Etterlyst: Jesus har Bjørn Eidsvåg skapt ei ny form for kyrkjekritikk; ein syntese av musikal, teater og vekkingsmøte rundt Jesus som treffer folk midt i hjarta,» skriv Halvor Moxnes i Syn og Segn. I haust er han aktuell med boka «Historien om Jesus» der han mellom anna ser på bruken av Jesus i nyare norsk kunst- og kulturliv. Moxnes er professor i teologi ved Universitetet i Oslo, med særskild interesse for Det nye testamentet og den historiske Jesus. Høyr han introdusere framsyninga i Bikuben.

21. DESEMBER KL. 19.15
INTRODUKSJON FØR 
THE BOOK OF MORMON

ved Petter Skippervold

Eit ateistisk kjærleiksbrev til ein religion, har skaparane av The Book of Mormon kalla musikalen. Men kvifor er det eigentleg så godt å le av trua til folk? Teolog og redaktør Petter Skippervold utforskar forholdet mellom humor og religion i Bikuben før framsyninga.

FOTOUTSTILLING TIL FRAMSYNINGA ETTERLYST: JESUS

I haust kan du sjå fotoutstillinga Hvor skjer Jesus i foajeen på Det Norske Teatret. Bak utstillinga står fotograf  André Clemetsen og teolog Halvor Moxnes. Utstillinga aktualiserer tema frå framsyninga Etterlyst: Jesus. Jesus sjølv visast ikkje i utstillinga, men Jesu verdiar blir synlege gjennom menneske med ulike bakgrunn og religion. Skildringa av deira liv og innsats blir belyst med Jesus-ord. Utstillinga ønskjer å  opne  for nye innsikter og ettertanke om kva for verdiar som skal prege samfunnet.

Utstillinga er tilgjengeleg dei dagane vi speler Etterlyst: Jesus.