Innsikt

  • Scene : FOAJEEN
  • Pris frå: 0 ,-

Velkommen til Innsikt!

Vi tilbyr eit breitt sideprogram for deg som er interessert i bakgrunnsstoff og utdjuping i sesongens repertoar. INNSIKT er som oftast knytt til kveldens framsyning og går føre seg i Bikuben eller på Scene 3. Arrangementa er gratis og du treng ikkje billett.

01. NOVEMBER KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR THE BOOK OF MORMON

ved Nora Stene

Dei drikk ikkje kaffi og smiler alltid. Kven er mormonane eigentleg? Kva trur dei på? Kva for ritual har dei og korleis er desse rituala annleis enn dei til andre kyrkjesamfunn? Førsteamanuensis i religion frå Universitetet i Oslo, Nora Stene, gir ei innføring i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige før framsyninga The Book of Mormon. I Bikuben før framsyninga.

 

15. NOVEMBER KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR THE BOOK OF MORMON

ved Nora Stene

Dei drikk ikkje kaffi og smiler alltid. Kven er mormonane eigentleg? Kva trur dei på? Kva for ritual har dei og korleis er desse rituala annleis enn dei til andre kyrkjesamfunn? Førsteamanuensis i religion frå Universitetet i Oslo, Nora Stene, gir ei innføring i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige før framsyninga The Book of Mormon. I Bikuben før framsyninga.

 

22. NOVEMBER KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR THE BOOK OF MORMON

ved Nora Stene

Dei drikk ikkje kaffi og smiler alltid. Kven er mormonane eigentleg? Kva trur dei på? Kva for ritual har dei og korleis er desse rituala annleis enn dei til andre kyrkjesamfunn? Førsteamanuensis i religionshistorie frå Universitetet i Oslo, Nora Stene, gir ei innføring i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige før framsyninga The Book of Mormon. I Bikuben før framsyninga.

6. DESEMBER KL. 19.15
INTRODUKSJON FØR 
THE BOOK OF MORMON

ved Petter Skippervold

Eit ateistisk kjærleiksbrev til ein religion, har skaparane av The Book of Mormon kalla musikalen. Men kvifor er det eigentleg så godt å le av trua til folk? Teolog og redaktør Petter Skippervold utforskar forholdet mellom humor og religion i Bikuben før framsyninga.

21. DESEMBER KL. 19.15
INTRODUKSJON FØR 
THE BOOK OF MORMON

ved Petter Skippervold

Eit ateistisk kjærleiksbrev til ein religion, har skaparane av The Book of Mormon kalla musikalen. Men kvifor er det eigentleg så godt å le av trua til folk? Teolog og redaktør Petter Skippervold utforskar forholdet mellom humor og religion i Bikuben før framsyninga.