Innsikt

  • Scene : FOAJEEN
  • Pris frå: 0 ,-

Velkommen til Innsikt!

Vi tilbyr eit breitt sideprogram for deg som er interessert i bakgrunnsstoff og utdjuping i sesongens repertoar. INNSIKT er som oftast knytt til kveldens framsyning og går føre seg i Bikuben eller på Scene 3. Arrangementa er gratis og du treng ikkje billett, men det er avgrensa med sitteplassar. Velkommen!

DATO: 2. og 3. januar 2019 kl. 18.45

Macbeth gjer seg sjølv til drapsmann. Kva gjer dét med han? Når alt det andre du er og har vore, blir uvesentleg. Når du veit det er for seint å snu. I boka Å leve med Shakespeare skriv Inger Merete Hobbelstad personleg og innsiktsfullt om Shakespeares dramatikk og kva desse verka kan fortelje oss i dag. Høyr Hobbelstad introdusere Macbeth i Bikuben før framsyninga. Introduksjonen er gratis og du treng ikkje billett.

DATO: 17. januar kl. 19.00.

Etter fleire år med politisk og militær kamp for frigjeringa av Palestina, satt PLO sin leiar Yassir Arafat i eksil i Tunisia. PLO var tilnærma konkurs, og i dei okkuperte områda hadde lokale palestinarar tatt saka i eigne hender under intifadaen. Arafat var desperat etter ein moglegheit til å få tilbake den sentrale posisjonen sin – Oslo-kanalen ga han den moglegheita. Jørgen Jensehaugen er seniorforskar ved PRIO. Høyr han introdusere Oslo i Bikuben før framsyninga.

DATO: 19. januar kl. 16.45, 22. januar kl. 18.45, 5. februar kl. 18.45

Korleis kunne vesle Noreg bidra til å løyse ei av verdas mest fastlåste konfliktar? Den såkalla Oslo-avtalen er historia om uventa samantreff, politisk spel og asymmetriske maktforhold i forsøket på å skape fred i Midtausten. Det er ei historie om optimisme, djup fortviling – og kanskje ein avtale som aldri skulle vore inngått? Ada Nissen er historikar tilsett ved UiO, med doktorgrad i Noregs fredsarbeid. Høyr ho introdusere framsyninga OSLO i Bikuben før framsyninga.

DATO: Laurdag 25. mai kl. 17.15.

Finn Bjelkes forhold til David Bowie er kjenslestyrt og svært lite leksikalsk. Han er superfan! Når han no skal introdusere framsyninga Lazarus, blir det ein springande og usamanhengande Bowie-hommage basert på Bjelkes eigne opplevingar og betraktningar. Finn Bjelke er programleiar i Radio Vinyl og har i ei årrekke leia programmet Popquiz. Han har gitt ut fleire humor og musikkquiz-bøker. Introduksjonen er i Bikuben før framsyninga.

UTSTILLING PÅ TEATERET

UTSTILLING TIL FRAMSYNINGA BLOKK TIL BLOKK

I samband med framsyninga Blokk til blokk står fotoutstillinga  «OXLO Champions» i foajeen på teateret. Dette er eit fotoprosjekt i regi av Enhet for mangfold og integrering – OXLO (EMI) i Oslo kommune. Prosjektet skal synleggjere og løfte fram unge i Oslo mellom 16 og 30 år som tilhøyrar ein eller fleire minoritetsgrupper som på ulike måtar har utmerkt seg som rollemodellar for andre. Målet er å skape eit større «vi». 23 kandidatar har blitt plukka ut til å bli portrettert og intervjua, fordelt på fem profesjonelle fotografar.

Fotografane er: Iffit Qureshi, Eirik Linder Aspelund & Francesca Casciarri, Nancy Bundt, Noah Løchting Williams

Utstillinga står i foajeen til Det Norske Teatret når framsyninga Blokk til blokk speler.

Utstillinga OXLO Champions

I år er det 70 år sidan Peer Gynt blei spelt på nynorsk for første gong.

Hans Jacob Nilsen (1897-1957) var teatersjefen som fekk Ibsens tekst omsett til nynorsk. Den avromantiserte versjonen frå 1948, der Nilsen hadde regi og sjølv spelte hovudrolla, vakte stor merksemd og sette ny standard for tolkinga av verket. I samband med 70-årsjubileet og haustens versjon av Peer Gynt, vil det vere ein statue av Hans Jacob Nilsen stå i foajeen på teateret.

Har du tankar og innspel om INNSIKT?

Ta kontakt med formidlingsansvarleg Erlend Tårnesvik Dreiås: erlend.dreiaas(@)detnorsketeatret.no