Innsikt

  • Scene : FOAJEEN
  • Pris frå: 0 ,-

Velkommen til Innsikt!

Vi tilbyr eit breitt sideprogram for deg som er interessert i bakgrunnsstoff og utdjuping i sesongens repertoar. INNSIKT er som oftast knytt til kveldens framsyning og går føre seg i Bikuben eller på Scene 3. Arrangementa er gratis og du treng ikkje billett, men det er avgrensa med sitteplassar. Velkommen!

DATO: 7. mars kl. 19.15, 7. april kl. 15.15, 2. juni kl. 15.15.

Høyr forfattar, kritikar og journalist Inger Merete Hobbelstad introdusere Peer Gynt før framsyninga.

DATO: 12. mars kl. 19.15, 20. mars kl. 18.15, 26. mars kl. 18.15.

Kven er eigentleg Peer Gynt, og korleis kan ein vere seg sjølv – nok? Førsteamanuensis ved OsloMet, Marit Aalen er idéhistorikar og psykolog og har i sin doktorgrad undersøkt Peer Gynts forhold til Solveig og til seg sjølv. Høyr Aalen introdusere i Bikuben før framsyninga.

DATO: 21. mars kl. 18.45.

Korleis kunne vesle Noreg bidra til å løyse ei av verdas mest fastlåste konfliktar? Den såkalla Oslo-avtalen er historia om uventa samantreff, politisk spel og asymmetriske maktforhold i forsøket på å skape fred i Midtausten. Det er ei historie om optimisme, djup fortviling – og kanskje ein avtale som aldri skulle vore inngått? Ada Nissen er historikar tilsett ved UiO, med doktorgrad i Noregs fredsarbeid. Høyr ho introdusere framsyninga OSLO i Bikuben før framsyninga.

DATO: Laurdag 25. mai kl. 17.15.

Finn Bjelkes forhold til David Bowie er kjenslestyrt og svært lite leksikalsk. Han er superfan! Når han no skal introdusere framsyninga Lazarus, blir det ein springande og usamanhengande Bowie-hommage basert på Bjelkes eigne opplevingar og betraktningar. Finn Bjelke er programleiar i Radio Vinyl og har i ei årrekke leia programmet Popquiz. Han har gitt ut fleire humor og musikkquiz-bøker. Introduksjonen er i Bikuben før framsyninga.

UTSTILLING PÅ TEATERET

I år er det 70 år sidan Peer Gynt blei spelt på nynorsk for første gong.

Hans Jacob Nilsen (1897-1957) var teatersjefen som fekk Ibsens tekst omsett til nynorsk. Den avromantiserte versjonen frå 1948, der Nilsen hadde regi og sjølv spelte hovudrolla, vakte stor merksemd og sette ny standard for tolkinga av verket. I samband med 70-årsjubileet og haustens versjon av Peer Gynt, vil det vere ein statue av Hans Jacob Nilsen stå i foajeen på teateret.

Har du tankar og innspel om INNSIKT?

Ta kontakt med formidlingsansvarleg Erlend Tårnesvik Dreiås: erlend.dreiaas(@)detnorsketeatret.no