Bikubekveld kan vere konsert, gjestespel, kunsthappening, dans eller musikalsk nachspiel med ensemblet frå ei av framsyningane våre - og mykje anna.

Bikubekveld for våren 2021 er dessverre avlyst. Det er ikke lett å planleggje for teater eller andre arrangement slik situasjonen er no, og vi ser oss derfor nøydd til å avlyse vårens program.