Feire barnebursdagen på teateret!

Gi barna ei oppleving som bursdagsgåve.

Ta med bursdagsselskapet i teateret!

I vår kan barna feire bursdagen med Nila og den store reisa eller HyPer i Egypt (passar frå 7 år).

BURSDAG PÅ DET NORSKE TEATRET

De kan ta med eiga kake til bursdagsfesten.

Bestilling: gruppe@detnorsketeatret.no