Djubdeartiklar

MINE KRISTNE VERDIAR ER BETRE ENN DINE

Eg har hatt eit langt liv med Jesus. Utan å vere kristen. I Faens Nisse! undersøkjer eg Jesus og det han har å seie i dag, i mitt liv, der eg bur, i Noreg, skriv dramatikar Gunnar Germundson.

Les meir

JANNE-CAMILLA LYSTER

Det handlar om ein trong for å gå frå å vere jakta på til å jakte sjølv. Frå å vere redd for mørkret til å gå inn i mørkret. Frå å kjenne seg undertrykt til å bli den som knusar, seier dramatikar Janne-Camilla Lyster, som er aktuell med eit scenepartitur til Herostratos.

Les meir

Lysdesignar Kyrre Heldal Karlsen

- Når ein møter eit anna menneske, veit ein ingenting. Folk kan gjerne skjule sider ved seg sjølve i byrjinga, men så avslører dei meir etter kvart, og du kan pusle det saman til eit meir fullstendig bilde. Men heilt sikker på at du kjenner den andre, kan du aldri bli. For meg er det dette Heisenberg handlar om.

Les meir

Frydefullt og fantasieggjande

-I denne versjonen av Snøkvit gler det ein gammal feminist som meg at «vår» Snøkvit i Maria Tryti Vennerøds versjon er ei sterk og handlande jente med opprørstrong. Det treng vi i ei verd som for barn blir meir og meir rosa og lyseblå, seier scenograf Unni Walstad.

Les meir

Peer Perez Øian – regissør

- Eg vonar at teksten og karakterane, måten Thorpe langsamt faldar ut desse fire historiene, gir publikum høve til å kjenne på eller reflektere over komplekse val ein sjølv har måtta ta i livet, eller som ein kanskje ikkje har makta å ta.

Les meir