Djubdeartiklar

Tru, håp og teater

I vår blir det teater i kampen mot ekstremisme på Hovudscenen. Det Svein Tindberg ønskjer med prosjektet, er at vi skal sjå kvarandre, for pokker!

Les meir

Hinsides feminisme – historia om Cally Monrad

Cally Monrad var ein av det tidlege 1900-talets største kulturpersonlegdomar og Det Norske Teatrets første og einaste kvinnelege teatersjef. Likevel er det få som hugsar henne, og portrettet hennar heng ikkje på nokon vegg i teatret.

Les meir

Teater for unge om mørkt kapittel

Er det mogleg å lage teater for barn og unge med ein konsentrasjonsleir som bakteppe? Ja, meiner dramatikar Jens Raschke, som har skrive historia om kva nashornet såg på andre sida av gjerdet. Dette er ei annleis og viktig framsyning om å bry seg om andre.

Les meir

Kan dyra lære oss noko om mennesket?

Kva nashornet såg er ein fabel, og ein fabel er ei historie som fortel om dyr og korleis dyra oppfører seg i ulike situasjonar. Kan dei seie oss noko om korleis mennesket oppfører seg?

Les meir