DITT ARRANGEMENT

Ta med dine kundar eller kollegaer i teateret. Kjøper de ein heil sal med 120, 220 eller 740 plassar får de ekstra gode rabattar og vi kan til dømes arrangere møte med skodespelarane før eller etter framsyninga. Her kan du setje ditt eige preg på kvelden.