Pakketur til oslo

Planlegg du Oslo-tur med klassen? Ønskjer du eit tverrfageleg og kulturelt program? Vi har skreddersydd eit to-dagars program for deg.

Det Norske Teatret, KS Besøkssenter og Engineerium (Aker Solutions) har skreddersydd eit to-dagars program for klassar på Oslo-tur med interaktiv læring i norsk, samfunnsfag og realfag.

Program

Program dag 1:

Realfag: Besøk Engineerium og spel Engineering Challenge.

Norsk: Sjå ei framsyning på Det Norske Teatret med introduksjon.

Program dag 2:

Samfunnsfag: Besøk KS Besøkssenter og spel Kommunespelet. Inkluderer gratis lunsj.

Det er mogleg å snu på rekkefølgja for besøk på Engineerium og KS Besøkssenter i tillegg til å lage opplegg for heile trinn.

Datoar for hausten

Tur 1: 8/9 (Bu betre) og 9/9

Tur 2: 9/9 (Hamlet) og 10/9

Tur 3: 10/9 (Halve Kongeriket) og 11/9

Tur 4: 15/9 (Haugtussa) og 16/9

Tur 5: 24/9 (Bu betre) og 25/9

Tur 6: 30/9 (Hamlet) og 1/10

Tur 7: 1/10 (Fugletribunalet/Brand) og 2/10

Tur 8: 13/10 (Fugletribunalet/Brand) og 14/10

Tur 9: 22/10 (Halve Kongeriket) og 23/10

Tur 10: 28/10 (Haugtussa) og 29/10