Her er våren 2020!

Klassikarar i moderne tolkingar, Brechts Tolvskillingsoperaen lagt til ei tenkt framtid, Jan Grønlis avskilsframsyning og nyare dramatikk pregar teaterscenen denne våren. Velkommen i teatret!