Årsmeldingar

Her finn du årsmeldingar og rekneskap til Det Norske Teatret tilbake til 2000.
For meir informasjon, kontakt informasjonsavdelinga eller arkivet vårt.

Årsmelding frå Det Norske Teatret 2017

Årsmelding frå Det Norske Teatret 2016

Årsmelding frå Det Norske Teatret 2015

Årsmelding frå Det Norske Teatret 2014

Årsmelding frå Det Norske Teatret 2013

Årsmelding frå Det Norske Teatret 2012

Årsmelding og rekneskap frå Det Norske Teatret 2011

Årsmelding og rekneskap Det Norske Teatret 2010

Årsmelding og rekneskap Det Norske Teatret 2009

Årsmelding og rekneskap Det Norske Teatret 2008

Årsmelding og rekneskap Det Norske Teatret 2007

Årsmelding og rekneskap Det Norske Teatret 2006

Årsmelding og rekneskap Det Norske Teatret 2005

Årsmelding og rekneskap Det Norske Teatret 2004

Årsmelding og rekneskap Det Norske Teatret 2003

Årsmelding og rekneskap Det Norske Teatret 2002

Årsmelding og rekneskap Det Norske Teatret 2001

Årsmelding og rekneskap Det Norske Teatret 2000