Stilling ledig

Det Norske Teatret har ledig ei fast stilling som

Fagavdelingsleiar for rekvisittavdelinga

Ansvarsområde

 • Budsjett, økonomi – og personalansvar

Hovudoppgåver:

 • Få fram nye produksjonar innanfor teatret sine vedtekne rammer og i tråd med dei kunstnarlege planane til instruktør og scenograf
 • Ansvarleg for den daglege drifta i avdelinga, bl.a arbeidsplanlegging
 • Avvikle framsyningar

Kompetanse vi ønskjer

 • Røynsle frå teater, opera, film eller TV
 • Røynsle som leiar er ein fordel
 • Kunstfagleg- handverksbakgrunn eller annan relevant bakgrunn er ein fordel
 • Kjennskap til Photoshop og andre tilsvarande verktøy er ein fordel

Personlege eigenskapar

 • Initiativrik, kreativ og kontaktskapande
 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Løysingsorientert
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og målretta
 • Må trivast i eit hektisk arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Utfordrande og spennande arbeidsoppgåver
 • Eit triveleg og kreativt arbeidsmiljø
 • Fagleg utvikling

Arbeidstida vil variere, og du må vere innstilt på kvelds- og helgearbeid. Du må ha gode datakunnskapar og førarkort. Avdelinga har for tida 5 tilsette medrekna leiaren. Næraste overordna er teknisk sjef.

Spørsmål om stillinga kan rettast til oddgeir.kummen@detnorsketeatret.no

Skriftleg søknad med attestar skal sendast innan 30. april 2017 – du må søke via verktyet vårt:

 

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1258&ProjectId=143579&DepartmentId=18988&SkipAdvertisement=true

 

 

Ingen ledige stillinger