"Det ein ikkje kan løyne, det lyt ein syne."
Ivar Aasen

Kafe Løve

kjkkensjef3-550

"Løvemat til stående ovasjoner!"
Dagsavisen 24. september 2011


"Lovande løve" (Terningkast 5)
Dagbladet 27. oktober 2011


”Et glitrende måltid”
Aftenposten Aften 27. oktober 2011

Kafe Løve ligg i 1. høgda i vår nye foajé. Frå lunsj til sein kveld finn du ein stor og brei meny med kontinentale smørbrød, franskbrasseri og botnsolid á la carté. Bak det nye serveringstilbodet står dei kjende kokkane Tore Namstad og Kjell-Arne Johnsæter, begge med brei erfaring frå fleire kjende restaurantar i Oslo. Dei driv også Kafe Oslo i Litteraturhuset. 

 

Ordinære opningstider Kafe Løve:

Mandag 11:00–17:00, kjøkken til kl 16:00Tirsdag–Torsdag 11:00–00:30, kjøkken til kl 20:00(23:00 se sendkveld)Fredag 11.00–02.30, kjøkken til kl 20:00(23:00 se senkveld)Lørdag 11.00–00.30, kjøkken til kl 2200

Måndag:                    11.00 – 17.00, kjøken til kl. 16.00

Tysdag – torsdag        11.00 – 00.30, frå 20.00 - 23.00; Seinkveldmeny

Fredag                      11:00 – 02.30, frå  20.00 - 23.00; Seinkveldmeny

Tidspunkta ovafor viser når kjøkenet stengjer. (I parentes tidspunkta for siste drikkebestilling og når dørene blir låste.)

 

Opningstider i jula

Ope og matservering i Løve berre før framsyninga tek til
og deretter:

27/12- 14:00-18:30 (ope i Bikuben til pausa er over)

30/12- 16:00-20:00 (ope i Bikuben til pausa er over)

31/12- 14:00-18:00 (ope i Bikuben til pausa er over)

Sjå menyen til Kafe Løve

Sjå anbefalt meny før framsyning (Teatermenyen)

Sjå Seinkveld-meny

Nettsidene til Kafè Løve

D
u kan sjølv bestille bord til Kafe Løve på deira reservasjonssystem. 

Bestilling

Telefon 22 47 39 70

e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Selskap/Arrangement

Det store kulturhuset vårt blir besøkt av mange som set pris på teater av høg kvalitet. Stadig fleire ser kva som er mogleg å få til med Det Norske Teatret som arena når det gjeld pleie av kundar og tilsette, opplæring, kick-off, produktpresentasjonar, julebord, sommarfest, jubileumsfeiring og alle andre typar arrangement.

Kvart arrangement hos oss er unikt og skreddarsydd for å sikre kvalitet og suksess. Vi vil arbeide for å nå dei mål, behov og ønske de som kunde har. Det gjer vi ved å delta aktivt i prosessen frå starten av og by på vår kompetanse og våre idear.

Ta kontakt no!