Innsikt

  • Scene : FOAJEEN
  • Pris frå: 0 ,-

Vi tilbyr eit breitt sideprogram for deg som er interessert i bakgrunnsstoff og utdjuping i sesongens repertoar. Som oftast er arrangementa knytt til kveldens framsyning. Arrangementa går føre seg i Bikuben eller på Scene 3, er gratis og du treng ikkje billett.

19. JANUAR KL. 19.00: INTRODUKSJON FØR INKOGNITO

ved Hilde Østby, Ylva Østby og Peer Perez Øian, 

Kan vi stole på hukommelsen vår? Korleis er barns hukommelse annleis enn eldre folks minner? Korleis kan vi bli betre til å lære? Korleis leve med traumatiske minner, og korleis leve utan minner i det heile? Dette er nokre av spørsmåla journalist og forfattar Hilde Østby og nevropsykolog Ylva Østby tek opp i boka Å dykke etter sjøhester – en bok om hukommelse. Høyr dei i samtale med regissør for framsyninga Inkognito, Peer Perez Øian. I Bikuben før framsyning.

 

26. JANUAR KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR ETTERLYST: JESUS

ved Petter Skippervold

Jesus er ikkje norsk. Det er meir enn 2000 år sidan han levde. Likevel dukkar han til stadighet opp i norsk offentlegheit kor han skaper debatt. No er det den folkekjære artisten Bjørn Eidsvåg som lagar Jesus-overskrifter. Vi spør: Korleis kom Jesus hit, frå Palestina til det kalde nord? Korleis har Jesus prega vår kultur, og kva tenkjer vi om Jesus i dag? Universitetsstipendiat og forlagsredaktør Petter Skippervold gir ei innleiing til framsyninga Etterlyst: Jesus. Skippervold har skrive ei rekke artiklar og kronikker, og utgitt bøker som Fenomenet Bibelen og Bibelen i populærkulturen.

 

2. FEBRUAR KL. 19.15: INTRODUKSJON FØR INKOGNITO

ved Kaja Nordengen

Kaja Nordengen er lege og hjerneforskar. I haust gir ho ut boka Hjernen er stjernen – ditt eneste uerstattelige organ. Høyr henne fortelje kvifor hjernen styrer handlingane dine, for eksempel får deg til å forelske deg, eller ta dårlege val – ja, rett ut, korleis hjernen er med på å gjere deg til den du er. Kvifor gjer hjernen som den gjer? Introduksjonen er i Bikuben.

 

19. FEBRUAR KL. 17.15 INTRODUKSJON FØR ETTERLYST: JESUS

ved Petter Skippervold

Jesus er ikkje norsk. Det er meir enn 2000 år sidan han levde. Likevel dukkar han til stadighet opp i norsk offentlegheit kor han skaper debatt. No er det den folkekjære artisten Bjørn Eidsvåg som lagar Jesus-overskrifter. Vi spør: Korleis kom Jesus hit, frå Palestina til det kalde nord? Korleis har Jesus prega vår kultur, og kva tenkjer vi om Jesus i dag? Universitetsstipendiat og forlagsredaktør Petter Skippervold gir ei innleiing til framsyninga Etterlyst: Jesus. Skippervold har skrive ei rekke artiklar og kronikker, og utgitt bøker som Fenomenet Bibelen og Bibelen i populærkulturen.

12. MARS KL. 17.15 INTRODUKSJON FØR ETTERLYST: JESUS

ved Petter Skippervold

Jesus er ikkje norsk. Det er meir enn 2000 år sidan han levde. Likevel dukkar han til stadighet opp i norsk offentlegheit kor han skaper debatt. No er det den folkekjære artisten Bjørn Eidsvåg som lagar Jesus-overskrifter. Vi spør: Korleis kom Jesus hit, frå Palestina til det kalde nord? Korleis har Jesus prega vår kultur, og kva tenkjer vi om Jesus i dag? Universitetsstipendiat og forlagsredaktør Petter Skippervold gir ei innleiing til framsyninga Etterlyst: Jesus. Skippervold har skrive ei rekke artiklar og kronikker, og utgitt bøker som Fenomenet Bibelen og Bibelen i populærkulturen.

 

29. MARS KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR ETTERLYST: JESUS

ved Petter Skippervold

Jesus er ikkje norsk. Det er meir enn 2000 år sidan han levde. Likevel dukkar han til stadighet opp i norsk offentlegheit kor han skaper debatt. No er det den folkekjære artisten Bjørn Eidsvåg som lagar Jesus-overskrifter. Vi spør: Korleis kom Jesus hit, frå Palestina til det kalde nord? Korleis har Jesus prega vår kultur, og kva tenkjer vi om Jesus i dag? Universitetsstipendiat og forlagsredaktør Petter Skippervold gir ei innleiing til framsyninga Etterlyst: Jesus. Skippervold har skrive ei rekke artiklar og kronikker, og utgitt bøker som Fenomenet Bibelen og Bibelen i populærkulturen.