Innsikt

  • Scene : FOAJEEN
  • Pris frå: 0 ,-

Vi tilbyr eit breitt sideprogram for deg som er interessert i bakgrunnsstoff og utdjuping i sesongens repertoar. Som oftast er arrangementa knytt til kveldens framsyning. Introduksjonane går føre seg i Bikuben eller på Scene 3, er gratis og du treng ikkje billett.

 19. FEBRUAR KL. 17.15 INTRODUKSJON FØR ETTERLYST: JESUS

ved Petter Skippervold

Jesus er ikkje norsk. Det er meir enn 2000 år sidan han levde. Likevel dukkar han til stadighet opp i norsk offentlegheit kor han skaper debatt. No er det den folkekjære artisten Bjørn Eidsvåg som lagar Jesus-overskrifter. Vi spør: Korleis kom Jesus hit, frå Palestina til det kalde nord? Korleis har Jesus prega vår kultur, og kva tenkjer vi om Jesus i dag? Universitetsstipendiat og forlagsredaktør Petter Skippervold gir ei innleiing til framsyninga Etterlyst: Jesus. Skippervold har skrive ei rekke artiklar og kronikker, og utgitt bøker som Fenomenet Bibelen og Bibelen i populærkulturen.

7. MARS KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR EDDA

ved Jon Gunnar Jørgensen

Jon Gunnar Jørgensen er professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo. Han har arbeida spesielt med kongesagaene, men også med annan sagalitteratur. Jørgensen er redaktør for Maal og Minne, har omsett moderne litteratur frå islandsk, og var hovudkonsulent for Knut Ødegårds nye omsetting av Den eldre Edda som kom i 2016. Høyr Jørgensen introdusere framsyninga Edda i Bikuben før framsyninga.

8. mars KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR EDDA

ved Marit Jerstad

Marit Jerstad er blant Noregs fremste forteljarar, og har sidan tidleg 70-tal arbeida med studiar og formidling av norrøn mytologi. Ho har i ei årrekkje vore lærar i forteljarkunst på Høgskolen i Oslo og Akershus. Jerstad har opptredd på festivalar både i inn- og utland, og har hatt ein serie om Norrøn Mytologi på NRK. Høyr ho introdusere framsyninga Edda i Bikuben på teateret.

12. MARS KL. 17.15 INTRODUKSJON FØR ETTERLYST: JESUS

ved Petter Skippervold

Jesus er ikkje norsk. Det er meir enn 2000 år sidan han levde. Likevel dukkar han til stadighet opp i norsk offentlegheit kor han skaper debatt. No er det den folkekjære artisten Bjørn Eidsvåg som lagar Jesus-overskrifter. Vi spør: Korleis kom Jesus hit, frå Palestina til det kalde nord? Korleis har Jesus prega vår kultur, og kva tenkjer vi om Jesus i dag? Universitetsstipendiat og forlagsredaktør Petter Skippervold gir ei innleiing til framsyninga Etterlyst: Jesus. Skippervold har skrive ei rekke artiklar og kronikker, og utgitt bøker som Fenomenet Bibelen og Bibelen i populærkulturen.

14. MARS KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR EDDA

ved Jon Gunnar Jørgensen

Jon Gunnar Jørgensen er professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo. Han har arbeida spesielt med kongesagaene, men også med annan sagalitteratur. Jørgensen er redaktør for Maal og Minne, har omsett moderne litteratur frå islandsk, og var hovudkonsulent for Knut Ødegårds nye omsetting av Den eldre Edda som kom i 2016. Høyr Jørgensen introdusere framsyninga Edda i Bikuben før framsyninga.

18. MARS KL. 17.15 INTRODUKSJON FØR KAN NOKON GRIPE INN

ved Olav Brostrup Müller

Kan nokon gripe inn er ei framsyning med Stein Torleif Bjellas tekstar og songar. Handlinga går føre seg på ein togstasjon ute på bygda, med menneske som ønsker å reise vekk, som vil sleppe frå – eller som berre vil at nokon skal gripe inn. I 2014 gav Olav Brostrup Müller ut boka Kjedet enebolig – rapport frå provinsen. Den var basert på eigne erfaringar med å bytte ut livet på Grünerløkka med småbyliv og stjerneklare kveldar. Korleis gjekk overgangen, – og kan ein eigentleg sleppe frå? Høyr Müller introdusere framsyninga i Bikuben.

19. mars KL. 17.15 INTRODUKSJON FØR EDDA

ved Marit Jerstad

Marit Jerstad er blant Noregs fremste forteljarar, og har sidan tidleg 70-tal arbeida med studiar og formidling av norrøn mytologi. Ho har i ei årrekkje vore lærar i forteljarkunst på Høgskolen i Oslo og Akershus. Jerstad har opptredd på festivalar både i inn- og utland, og har hatt ein serie om Norrøn Mytologi på NRK. Høyr ho introdusere framsyninga Edda i Bikuben på teateret.

21. MARS KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR EDDA

ved Jon Gunnar Jørgensen

Jon Gunnar Jørgensen er professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo. Han har arbeida spesielt med kongesagaene, men også med annan sagalitteratur. Jørgensen er redaktør for Maal og Minne, har omsett moderne litteratur frå islandsk, og var hovudkonsulent for Knut Ødegårds nye omsetting av Den eldre Edda som kom i 2016. Høyr Jørgensen introdusere framsyninga Edda i Bikuben før framsyninga.

25. MARS KL. 17.15: INTRODUKSJON FØR ETTERLYST: JESUS

ved Halvor Moxnes

«Med Etterlyst: Jesus har Bjørn Eidsvåg skapt ei ny form for kyrkjekritikk; ein syntese av musikal, teater og vekkingsmøte rundt Jesus som treffer folk midt i hjarta,» skriv Halvor Moxnes i Syn og Segn. Kven var Jesus, og korleis speglar spørsmål om Jesus kulturen og kyrkjelivet i samtida?. Moxnes er professor i teologi ved Universitetet i Oslo, med særskild interesse for Det nye testamentet og den historiske Jesus. Høyr han introdusere framsyninga i Bikuben.

 

26. MARS KL. 17.15: INTRODUKSJON FØR ETTERLYST: JESUS

ved Halvor Moxnes

«Med Etterlyst: Jesus har Bjørn Eidsvåg skapt ei ny form for kyrkjekritikk; ein syntese av musikal, teater og vekkingsmøte rundt Jesus som treffer folk midt i hjarta,» skriv Halvor Moxnes i Syn og Segn. Kven var Jesus, og korleis speglar spørsmål om Jesus kulturen og kyrkjelivet i samtida?. Moxnes er professor i teologi ved Universitetet i Oslo, med særskild interesse for Det nye testamentet og den historiske Jesus. Høyr han introdusere framsyninga i Bikuben.

 

29. MARS KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR ETTERLYST: JESUS

ved Petter Skippervold

Jesus er ikkje norsk. Det er meir enn 2000 år sidan han levde. Likevel dukkar han til stadighet opp i norsk offentlegheit kor han skaper debatt. No er det den folkekjære artisten Bjørn Eidsvåg som lagar Jesus-overskrifter. Vi spør: Korleis kom Jesus hit, frå Palestina til det kalde nord? Korleis har Jesus prega vår kultur, og kva tenkjer vi om Jesus i dag? Universitetsstipendiat og forlagsredaktør Petter Skippervold gir ei innleiing til framsyninga Etterlyst: Jesus. Skippervold har skrive ei rekke artiklar og kronikker, og utgitt bøker som Fenomenet Bibelen og Bibelen i populærkulturen.

2. APRIL KL. 17.15 INTRODUKSJON FØR EDDA

ved Marit Jerstad

Marit Jerstad er blant Noregs fremste forteljarar, og har sidan tidleg 70-tal arbeida med studiar og formidling av norrøn mytologi. Ho har i ei årrekkje vore lærar i forteljarkunst på Høgskolen i Oslo og Akershus. Jerstad har opptredd på festivalar både i inn- og utland, og har hatt ein serie om Norrøn Mytologi på NRK. Høyr ho introdusere framsyninga Edda i Bikuben på teateret.

19. APRIL KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR EDDA

ved Marit Jerstad

Marit Jerstad er blant Noregs fremste forteljarar, og har sidan tidleg 70-tal arbeida med studiar og formidling av norrøn mytologi. Ho har i ei årrekkje vore lærar i forteljarkunst på Høgskolen i Oslo og Akershus. Jerstad har opptredd på festivalar både i inn- og utland, og har hatt ein serie om Norrøn Mytologi på NRK. Høyr ho introdusere framsyninga Edda i Bikuben på teateret.

22. APRIL KL. 17.15 INTRODUKSJON FØR KAN NOKON GRIPE INN

ved Olav Brostrup Müller

Kan nokon gripe inn er ei framsyning med Stein Torleif Bjellas tekstar og songar. Handlinga går føre seg på ein togstasjon ute på bygda, med menneske som ønsker å reise vekk, som vil sleppe frå – eller som berre vil at nokon skal gripe inn. I 2014 gav Olav Brostrup Müller ut boka Kjedet enebolig – rapport frå provinsen. Den var basert på eigne erfaringar med å bytte ut livet på Grünerløkka med småbyliv og stjerneklare kveldar. Korleis gjekk overgangen, – og kan ein eigentleg sleppe frå? Høyr Müller introdusere framsyninga i Bikuben.

25. APRIL KL. 19.15: INTRODUKSJON FØR ETTERLYST: JESUS

ved Halvor Moxnes

«Med Etterlyst: Jesus har Bjørn Eidsvåg skapt ei ny form for kyrkjekritikk; ein syntese av musikal, teater og vekkingsmøte rundt Jesus som treffer folk midt i hjarta,» skriv Halvor Moxnes i Syn og Segn. Kven var Jesus, og korleis speglar spørsmål om Jesus kulturen og kyrkjelivet i samtida?. Moxnes er professor i teologi ved Universitetet i Oslo, med særskild interesse for Det nye testamentet og den historiske Jesus. Høyr han introdusere framsyninga i Bikuben.

27. APRIL KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR EDDA

ved Marit Jerstad

Marit Jerstad er blant Noregs fremste forteljarar, og har sidan tidleg 70-tal arbeida med studiar og formidling av norrøn mytologi. Ho har i ei årrekkje vore lærar i forteljarkunst på Høgskolen i Oslo og Akershus. Jerstad har opptredd på festivalar både i inn- og utland, og har hatt ein serie om Norrøn Mytologi på NRK. Høyr ho introdusere framsyninga Edda i Bikuben på teateret.

30. APRIL KL. 17.15 INTRODUKSJON FØR EDDA

ved Jon Gunnar Jørgensen

Jon Gunnar Jørgensen er professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo. Han har arbeida spesielt med kongesagaene, men også med annan sagalitteratur. Jørgensen er redaktør for Maal og Minne, har omsett moderne litteratur frå islandsk, og var hovudkonsulent for Knut Ødegårds nye omsetting av Den eldre Edda som kom i 2016. Høyr Jørgensen introdusere framsyninga Edda i Bikuben før framsyninga.

4. MAI KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR KAN NOKON GRIPE INN

ved Olav Brostrup Müller

Kan nokon gripe inn er ei framsyning med Stein Torleif Bjellas tekstar og songar. Handlinga går føre seg på ein togstasjon ute på bygda, med menneske som ønsker å reise vekk, som vil sleppe frå – eller som berre vil at nokon skal gripe inn. I 2014 gav Olav Brostrup Müller ut boka Kjedet enebolig – rapport frå provinsen. Den var basert på eigne erfaringar med å bytte ut livet på Grünerløkka med småbyliv og stjerneklare kveldar. Korleis gjekk overgangen, – og kan ein eigentleg sleppe frå? Høyr Müller introdusere framsyninga i Bikuben.