Innsikt

  • Scene : FOAJEEN
  • Pris frå: 0 ,-

Velkommen til Innsikt!

Vi tilbyr eit breitt sideprogram for deg som er interessert i bakgrunnsstoff og utdjuping i sesongens repertoar. INNSIKT er som oftast knytt til kveldens framsyning og går føre seg i Bikuben eller på Scene 3. Arrangementa er gratis og du treng ikkje billett.

01. APRIL KL. 17.15 INTRODUKSJON FØR EDDA

ved Jon Gunnar Jørgensen

Jon Gunnar Jørgensen er professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo. Han har arbeida spesielt med kongesagaene, men også med annan sagalitteratur. Han er redaktør for fagtidsskriftet Maal og Minne. Jørgensen har omsett moderne litteratur frå islandsk og var hovudkonsulent for Knut Ødegårds nye omsetting av Den eldre Edda som kom i 2013-16. Framsyninga Edda tek oss inn i den norrøne mytiske verda. Korleis var dette verdsbiletet? Høyr Jørgensen introdusere Edda i Bikuben før framsyninga.

2. APRIL KL. 17.15 INTRODUKSJON FØR EDDA

ved Marit Jerstad

Marit Jerstad er blant Noregs fremste forteljarar, og har sidan tidleg 70-tal arbeida med studiar og formidling av norrøn mytologi. Ho har i ei årrekkje vore lærar i forteljarkunst på Høgskolen i Oslo og Akershus. Jerstad har opptredd på festivalar både i inn- og utland, og har hatt ein serie om Norrøn Mytologi på NRK. Høyr ho introdusere framsyninga Edda i Bikuben på teateret.

04. APRIL KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR EDDA

ved Jon Gunnar Jørgensen

Jon Gunnar Jørgensen er professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo. Han har arbeida spesielt med kongesagaene, men også med annan sagalitteratur. Han er redaktør for fagtidsskriftet Maal og Minne. Jørgensen har omsett moderne litteratur frå islandsk og var hovudkonsulent for Knut Ødegårds nye omsetting av Den eldre Edda som kom i 2013-16. Framsyninga Edda tek oss inn i den norrøne mytiske verda. Korleis var dette verdsbiletet? Høyr Jørgensen introdusere Edda i Bikuben før framsyninga.

19. APRIL KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR EDDA

ved Marit Jerstad

Marit Jerstad er blant Noregs fremste forteljarar, og har sidan tidleg 70-tal arbeida med studiar og formidling av norrøn mytologi. Ho har i ei årrekkje vore lærar i forteljarkunst på Høgskolen i Oslo og Akershus. Jerstad har opptredd på festivalar både i inn- og utland, og har hatt ein serie om Norrøn Mytologi på NRK. Høyr ho introdusere framsyninga Edda i Bikuben på teateret.

22. APRIL KL. 17.15 INTRODUKSJON FØR KAN NOKON GRIPE INN

ved Olav Brostrup Müller

Kan nokon gripe inn er ei framsyning med Stein Torleif Bjellas tekstar og songar. Handlinga går føre seg på ein togstasjon ute på bygda, med menneske som ønsker å reise vekk, som vil sleppe frå – eller som berre vil at nokon skal gripe inn. I 2014 gav Olav Brostrup Müller ut boka Kjedet enebolig – rapport frå provinsen. Den var basert på eigne erfaringar med å bytte ut livet på Grünerløkka med småbyliv og stjerneklare kveldar. Korleis gjekk overgangen, – og kan ein eigentleg sleppe frå? Høyr Müller introdusere framsyninga i Bikuben.

25. APRIL KL. 19.15: INTRODUKSJON FØR ETTERLYST: JESUS

ved Halvor Moxnes

«Med Etterlyst: Jesus har Bjørn Eidsvåg skapt ei ny form for kyrkjekritikk; ein syntese av musikal, teater og vekkingsmøte rundt Jesus som treffer folk midt i hjarta,» skriv Halvor Moxnes i Syn og Segn. Kven var Jesus, og korleis speglar spørsmål om Jesus kulturen og kyrkjelivet i samtida?. Moxnes er professor i teologi ved Universitetet i Oslo, med særskild interesse for Det nye testamentet og den historiske Jesus. Høyr han introdusere framsyninga i Bikuben.

26. APRIL KL. 19.15: INTRODUKSJON FØR ETTERLYST: JESUS

ved Olaf Aagedal

Bjørn Eidsvåg vaks opp i bedehuskulturen i Sauda, med flanellograf, basar og store kaffikjelar kombinert med allsong og forkynning. I mange lokalsamfunn er nettopp bedehuset samlingspunktet for befolkninga. Olaf Aagedal er sosiolog og har forska på bedehuskulturen. Høyr han introdusere Etterlyst: Jesus i Bikuben før framsyninga.

27. APRIL KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR EDDA

ved Marit Jerstad

Marit Jerstad er blant Noregs fremste forteljarar, og har sidan tidleg 70-tal arbeida med studiar og formidling av norrøn mytologi. Ho har i ei årrekkje vore lærar i forteljarkunst på Høgskolen i Oslo og Akershus. Jerstad har opptredd på festivalar både i inn- og utland, og har hatt ein serie om Norrøn Mytologi på NRK. Høyr ho introdusere framsyninga Edda i Bikuben på teateret.

30. APRIL KL. 17.15 INTRODUKSJON FØR EDDA

ved Jon Gunnar Jørgensen

Jon Gunnar Jørgensen er professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo. Han har arbeida spesielt med kongesagaene, men også med annan sagalitteratur. Han er redaktør for fagtidsskriftet Maal og Minne. Jørgensen har omsett moderne litteratur frå islandsk og var hovudkonsulent for Knut Ødegårds nye omsetting av Den eldre Edda som kom i 2013-16. Framsyninga Edda tek oss inn i den norrøne mytiske verda. Korleis var dette verdsbiletet? Høyr Jørgensen introdusere Edda i Bikuben før framsyninga.

4. MAI KL. 19.15 INTRODUKSJON FØR KAN NOKON GRIPE INN

ved Olav Brostrup Müller

Kan nokon gripe inn er ei framsyning med Stein Torleif Bjellas tekstar og songar. Handlinga går føre seg på ein togstasjon ute på bygda, med menneske som ønsker å reise vekk, som vil sleppe frå – eller som berre vil at nokon skal gripe inn. I 2014 gav Olav Brostrup Müller ut boka Kjedet enebolig – rapport frå provinsen. Den var basert på eigne erfaringar med å bytte ut livet på Grünerløkka med småbyliv og stjerneklare kveldar. Korleis gjekk overgangen, – og kan ein eigentleg sleppe frå? Høyr Müller introdusere framsyninga i Bikuben.

16. MAI KL. 18.45 INTRODUKSJON FØR OVERFØRING

ved Marit Råbu

Korleis har det å abeide meir enn 40 år som psykoterapeut verka på livet til terapeuten? Kva har det gitt? Og kva har det kosta? Var det verdt innsatsen? Framsyninga Overføring hentar stoff frå eit forskingsprosjekt utført av forskar og psykolog Marit Råbu. Ho har intervjua tretten pensjonerte psykoterapeutar om livet og yrkesvalet deira. Høyr Råbu introdusere framsyninga i Bikuben.

30. MAI KL. 18.45 INTRODUKSJON FØR OVERFØRING

ved Marit Råbu

Korleis har det å abeide meir enn 40 år som psykoterapeut verka på livet til terapeuten? Kva har det gitt? Og kva har det kosta? Var det verdt innsatsen? Framsyninga Overføring hentar stoff frå eit forskingsprosjekt utført av forskar og psykolog Marit Råbu. Ho har intervjua tretten pensjonerte psykoterapeutar om livet og yrkesvalet deira. Høyr Råbu introdusere framsyninga i Bikuben.

6. JUNI KL. 19.45: INTRODUKSJON FØR ETTERLYST: JESUS

ved Olaf Aagedal

Bjørn Eidsvåg vaks opp i bedehuskulturen i Sauda, med flanellograf, basar og store kaffikjelar kombinert med allsong og forkynning. I mange lokalsamfunn er nettopp bedehuset samlingspunktet for befolkninga. Olaf Aagedal er sosiolog og har forska på bedehuskulturen. Høyr han introdusere Etterlyst: Jesus i Bikuben før framsyninga.

7. JUNI KL. 19.45: INTRODUKSJON FØR ETTERLYST: JESUS

ved Olaf Aagedal

Bjørn Eidsvåg vaks opp i bedehuskulturen i Sauda, med flanellograf, basar og store kaffikjelar kombinert med allsong og forkynning. I mange lokalsamfunn er nettopp bedehuset samlingspunktet for befolkninga. Olaf Aagedal er sosiolog og har forska på bedehuskulturen. Høyr han introdusere Etterlyst: Jesus i Bikuben før framsyninga.